Kasia1986

102 teksty – auto­rem jest Ka­sia1986.

Nie wiń Zdra­dy... Ona tyl­ko po­kazała Ci, że To nie była Miłość. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 listopada 2016, 18:09

W chwi­li, gdy zaczy­nasz zas­ta­nawiać się czy na­dal kochasz po uczu­ciu tym nie ma już na­wet śladu... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 sierpnia 2012, 21:02

Naj­trud­niej bu­dować rzeczy­wis­tość na fun­da­men­tach nies­pełnionych marzeń... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 maja 2012, 15:54

Nie zarzu­caj kot­wi­cy tam, gdzie nie ma dna... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 18 kwietnia 2012, 21:34

Naiw­ność pier­wszym szczeb­lem na dra­binie rozczarowania... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 25 marca 2012, 21:01

Da­ty - jed­nym poz­wa­lają pa­miętać, in­nym nie poz­wa­lają zapomnieć... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 4 marca 2012, 12:01

Spraw, by Twe życie było biegiem ku cze­muś, a nie ucie­czką przed czymś... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 29 lutego 2012, 12:06

Nie ocze­kuj po­mocy w szu­kaniu od­po­wie­dzi, jeśli nie masz od­wa­gi za­dać pytania... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 22 lutego 2012, 18:21

Naj­trud­niej za­kończyć coś, co tak nap­rawdę nig­dy nie miało początku... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 10 lutego 2012, 23:11

Nig­dy nie byłeś dla mnie tak ob­cy jak w mo­men­cie, gdy w pełni Cię poznałam... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 7 lutego 2012, 23:27

Kasia1986

Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem, i tak zawsze, aż do końca... (J. Conrad)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kasia1986

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność